9.4 (Europees) Aanbesteden
_______________________________________________________________________________________
Europees Aanbesteden
 
Korte beschrijving
Een cursus in het totale proces van het Europees Aanbesteden. Het beheersen van het proces vanaf de vraag of tot en met de beste manier van het Europees Aanbesteden.
Doelgroep
Aankomende of doorgroeiende managers:
    • Bouwprocesmanagement;
    • Bouwontwikkeling;
    • Bouwen;

van commerciele en niet commerciele vastgoedbezitters.
Perspectief
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige vakgebied; er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het aanbesteden van het bouwen van vastgoed; er worden handreikingen gedaan voor verdere verdieping en afstemming in de eigen omgeving;
Programma
Dag 1. Wie wel en Wie niet; Wanneer wel en Wanneer niet; Risico's;
Dag 1. Criteria; Omgaan met criteria; praktijkvoorbeelden;
Per dag wordt ingegaan op de volgende zaken die allen binnen het technisch werkveld van groot belang zijn.
  • Omgaan wet- en regelgeving; Acceptatie; Subjectiviteit en Objectiviteit; Omgaan met Risico's; Verleggen van Risico's;
 
Resultaat
Door de cursus krijgt de cursist een schematisch inzicht in het vakgebied zonder dat daarbij de complexiteit van het gebied uit het oog wordt verloren. De cursist krijgt een goed inzicht in de samenhang en weet het vakgebied op een hoger plan te brengen en te houden.
De cursist is na afloop van de cursus beter in staat om het vakgebied te begrijpen, controleren, beheren en beheersen. Daarbij ziet de cursist wat zijn specifieke taak is, hoe bevoegdheden gedelegeerd kunnen worden en wat de verantwoordelijkheden zijn (en wat juist niet).