8.9 Basiskennis Gemeentelijk Vastgoed
_______________________________________________________________________________________
Basiskennis Gemeentelijk Vastgoed

Het vergaren van kennis in en van het gemeentelijk vastgoed.
Raads- en Commissieleden:
    • Zittende Raads- en Commissieleden,
    • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige vakgebied. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het vakgebied "vastgoed van de gemeente".
Inhoud:
  • Waarom heeft de gemeente gebouwen en grond in eigendom?
  • Wat is de status van de verschillende gebouwen en de locaties?
  • Wat zijn de gemeentelijke verplichtingen?
  • Waar liggen risico's, waar liggen kansen?
  • Wat is de relatie met bestemmingsplannen?
  • Wat is de WVrG?
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden een schematisch inzicht in het vakgebied te geven, zonder dat daarbij de complexiteit van het gebied uit het oog wordt verloren. De cursist krijgt een goed inzicht in de samenhang.
De cursist is na afloop van de cursus beter in staat om het vakgebied te begrijpen, controleren en mee te denken over onderdelen uit het vakgebied. Daarbij ziet de cursist wat zijn specifieke taak is, welke bevoegdheden er zijn en wat de verantwoordelijkheden zijn (en wat juist niet).