8.8 Basiskennis Ruimte en Bouwen
_______________________________________________________________________________________
Basiskennis Ruimte en Bouwen
 
Het vergaren van basiskennis openbare ruimte en bouwen.
Voor Raads- en Commissieleden:
  • Zittende Raads- en Commissieleden,
  • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;
   van de Gemeenteraden in Nederland
   De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige vakgebied. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het gemeentelijk bestel. Er worden handreikingen gedaan voor verdere verdieping en afstemming in de eigen omgeving;
   Inhoud:
   • Wat is de kerntaak van de gemeente in de openbare ruimte?
   • Wat is een bestemmingsplan?
   • Wat regelt de gemeente wel en wat niet en wat houdt handhaven in?
   • Wat betekent de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening voor de gemeente?
   • Hoe werkt de bezwaar- en beroepsprocedure?
   • En, als laatste, wat zeg je hierover en hoe zeg je het als je aan de beurt ben in de Raad?
   Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in de wet- en regelgeving inzake Openbare Ruimte en Bouwen. Het resultaat is inzicht in de ontwikkeling van de openbare ruimte, bouwen, bestemmingsplannen en de invloed van de gemeente daarop.