8.10 Basiskennis Zorg
_______________________________________________________________________________________
Basiskennis Zorg
 
Het vergaren van basiskennis zorg.
Voor Raads- en Commissieleden:
    • Zittende Raads- en Commissieleden,
    • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van de basisbegrippen binnen het volledige vakgebied van de zorg in de gemeente; er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen de zorg en de invloed die de gemeente heeft op zorg (en welzijn).
Inhoud:
  • Welke vormen van zorg zijn er?
  • Wat is AWBZ en wat is WMO?
  • Waar gaat de gemeente over?
  • Hoe wordt dat gefinancierd?
  • Wat is maatschappelijke opvang?
  • En, als laatste, wat zeg je hierover en hoe zeg je het als je aan de beurt ben in de Raad?
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in de begrippen rondom zorg en welzijn en vraagstukken die daar mee samenhangen. Het resultaat is inzicht in de zorg binnen de gemeente en van betrokken partijen en instanties.
Tweede, minstens zo belangrijk doel is om Raads- en Commissieleden voor te bereiden op de taken die de gemeente er bij krijgt aan zorg voor de jeugd, de ouderen en de werkelozen, waar vroeger het Rijk een taak in had. Deze taken worden vanaf 2015 onderdeel van het totaal aan zorgtaken van de gemeente. Met wie werkt de gemeente samen, met wie niet, wat kost het en wat levert het op.