9.2 Beheer en Onderhoud
_______________________________________________________________________________________
Beheer en Onderhoud
 
Korte beschrijving
Een cursus in het totale beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties.
Doelgroep
Aankomende of doorgroeiende managers:
    • technische diensten

van commerciele en niet commerciele vastgoedbezitters
Perspectief
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige vakgebied; er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het technisch beheer van vastgoed; er worden handreikingen gedaan voor verdere verdieping en afstemming in de eigen omgeving;
Programma
Dag 1. Werkstroom management beheer en onderhoud;
Dag 1. Contractonderhoud;
Dag 2. Onderhoudsplannen en onderhoudsmanagement;
Dag 2. Meerjaren Onderhoud;
Dag 3. Beleid en Beheersinstrumenten;
Dag 3. Vastgoedbeleid;
Per dag wordt ingegaan op de volgende zaken die allen binnen het technisch werkveld van groot belang zijn.
  • Werkstroom;
Alle soorten onderhoud, van service tot projecten, van preventief tot contractonderhoud;
  • Meerjaren onderhoud;
Het Hoe en Waarom van de meerjaren plannen en het plegen van onderhoud op basis van een Meerjaren onderhoudsplan;
  • Vastgoed beleid en het onderhoud;
Zonder beleid kanje net zo goed geen onderhoud plegen;
  • Technische en facilitaire aspecten;
beheersplannen; huisvestingsproces; onderhoud en beheer; telecommunicatie en automatisering; arbo en veiligheid;
  • Beheer- en stuurinstrumenten;
Systemen en Programmatuur om te werken aan het Meerjaren onderhoud;
 
Resultaat
Door de cursus krijgt de cursist een schematisch inzicht in het vakgebied zonder dat daarbij de complexiteit van het gebied uit het oog wordt verloren. De cursist krijgt een goed inzicht in de samenhang en weet het vakgebied op een hoger plan te brengen en te houden.
De cursist is na afloop van de cursus beter in staat om het vakgebied te begrijpen, controleren, beheren en beheersen. Daarbij ziet de cursist wat zijn specifieke taak is, hoe bevoegdheden gedelegeerd kunnen worden en wat de verantwoordelijkheden zijn (en wat juist niet).