9.5 Competentietest IWI
_______________________________________________________________________________________
8e Competentietest IWI®Thema's (2018)
de 8e Competentietest IWI (BOEI®) Thema's (najaar 2017)
Door DoCiel wordt u de achtste competentietest BOEI®Thema's aangeboden.
Wat houdt de test in…
In de test krijgen zij die zich bekwaam achten (zie de noot onder aan de pagina), de kans hun competenties ten aanzien van de IWI- (BOEI-)systematiek optimaal aan te tonen.
IWI: Integraal Woning Inspecteur
De test bestaat uit vier dagen intensief werken en samenwerken. Het programma bestaat globaal uit de volgende onderdelen (volgorde kan wijzigen):
dag 1
inleiding IWI, wet- en regelgeving
dag 2
inleiding IWI, NEN2767
dag 3
inleiding IWI, BLAI's (brand, legionella, brand, inbraak)
dag 4
inleiding bouwgebreken
dag 5
inleiding NTA (NEN) 8060/8025
dag 6
praktijkdag inspecteren en rapporteren
dag 7
EXAMEN
Waar en hoe wordt deze gehouden…
Zie hiervoor www.avvo.nl /CompetentietoestIWI.html.
_______________________________________________________________________________________
NOOT: Op voorhand behouden wij ons het recht voor om kandidaten te weigeren op grond van hun huidige CV. Wij zullen bij twijfel dit CV van u willen inzien en verzoeken u dan ook op dat moment aan ons een actueel CV op te sturen. Stuur dus vooraf geen CV aan ons op.