1. DoCiel Algemeen
graphic
Dienstverlening van DoCiel
DoCiel Biedt u drie verschillende productensoorten:
  • 1a. Opleidingen gericht op facilitair management en bouwprocesmanagement;
  • 1b. Cursussen specifiek voor Raads- en Commissieleden van de gemeente;
  • 2. Individuele inspanning voor congressen, lezingen, seminars en andere kennisbijeenkomsten;
  • 3. Artikelen over algemene en speciale facilitaire en bouwkundige zaken ten behoeve van producten, processen, diensten en bouwzaken. Artikelen over het Raadswerk, gemeentebreed;
  • 4. DoCiel zet uw kennismateriaal en alle andere zaken waar u lijn in wilt brengen in een heel toegankelijke website. Als voorbeeld: deze website, die van NormPlan, Rens ten Hagen en vele anderen zijn door NormPlan WebContent gemaakt en door DoCiel begeleid in de kennisontwikkeling.
_______________________________________________________________________________________
Algemene voorwaarden
(prijzen indien niet anders vermeld per onderdeel)
1a. Voor alle opleidingen gelden de volgende voorwaarden.
Kostprijs
De kostprijs is onafhankelijk van het aantal deelnemers ten minste € 990,- per (werk-) dag tot maximaal 2310,-. dit is afhankelijk van de cursus die u wenst te volgen. Reiskosten boven de 40 kilometer vanuit Breda worden apart in rekening gebracht. Het minimum aantal cursisten is 1, het maximum aantal is onbeperkt maar wel afhankelijk van de gekozen training.
Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om een cursus te verzorgen buiten de muren van uw bedrijf. Tegen de meerkosten die overeenkomen met de kostprijs voor de locatie van uw keuze kunnen wij ook een cursus verzorgen bij u in de buurt. Wij zullen dat met u afstemmen.
Voor de aanvang van de cursus wordt aan u een factuur verzonden voor het totale bedrag. Deze dient voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Afzeggingen binnen twee weken voor aanvang van de cursus dienen volledig vergoed te worden.
Afzeggingen tussen twee en vier weken van de voren dienen voor 50% vergoed te worden. U ontvangt een creditnota voor de restitutie
Afzeggingen na het aangaan van de verplichting en meer dan vier weken voor aanvang van de cursus dienen voor 25% vergoed te worden. U ontvangt een creditnota voor de restitutie.
Planning
U kunt u voor de cursus aanmelden door ons een mail te sturen. Wij maken met u een planning waar en wanneer de cursus wordt verzorgt. Er zijn dus GEEN van te voren geplande data: de keuze is aan U. uiteraard hebben wij een agenda net als u, maar wij komen daar altijd uit.
Verwachting
Wij komen bij u op locatie en nemen zo veel als mogelijk alles mee, met uitzondering van de beamer en een scherm. Wij verwachten van u dat u een juiste ruimte reserveert en voor al uw cursisten en onze docent de dag faciliteert. Gezamenlijk lunchen verdient onze uitdrukkelijke voorkeur.
Wij stellen voor dat u een beamer en een scherm verzorgt. Als de cursus op een alternatieve locatie wordt verzorgd dient u deze zelf te boeken en te vergoeden.
Cursusmateriaal bestaat uit de presentaties die wij voor uw cursisten verzorgen en een opgave van de noodzakelijke literatuur die gebruikt kan worden als naslagwerk.

1b. Voor alle opleidingen gelden de volgende voorwaarden.
Kostprijs
De kostprijs is onafhankelijk van het aantal deelnemers € 1760,- per dagdeel van drie uur. Een vervolgcursus bedraagt 1320,- per dagdeel van maximaal 3 uur. Reiskosten vast á € 50,- worden apart in rekening gebracht. Het minimum aantal cursisten is 1, het maximum aantal is het aantal raadsleden van uw gemeenteraad.
Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om een cursus te verzorgen binnen de muren van uw gemeente. Het is het meest voor de hand liggend om de cursus te verzorgen in uw raads- of commissiezaal. Wij zullen dat met u afstemmen.
Voor de aanvang van de cursus wordt aan u een factuur verzonden voor het totale bedrag. Deze dient voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Afzeggingen binnen twee weken voor aanvang van de cursus dienen volledig vergoed te worden.
Afzeggingen tussen twee en vier weken van de voren dienen voor 50% vergoed te worden. U ontvangt een creditnota voor de restitutie
Afzeggingen na het aangaan van de verplichting en meer dan vier weken voor aanvang van de cursus dienen voor 25% vergoed te worden. U ontvangt een creditnota voor de restitutie.
Planning
U kunt u voor de cursus aanmelden door ons een mail te sturen. Wij maken met u een planning waar en wanneer de cursus wordt verzorgt. Er zijn dus GEEN van te voren geplande data: de keuze is aan U. uiteraard hebben wij een agenda net als u, maar wij komen daar altijd uit.
Verwachting
Wij komen bij u op locatie en nemen zo veel als mogelijk alles mee, met uitzondering van de beamer en een scherm. Wij verwachten van u dat u een juiste ruimte reserveert en voor al uw cursisten en onze docent het dagdeel faciliteert.
Wij stellen voor dat u een beamer en een scherm verzorgt. Als de cursus op een alternatieve locatie wordt verzorgd binnen uw gemeente dient u deze locatie zelf te boeken en te vergoeden.
Cursusmateriaal bestaat uit de presentaties die wij voor uw cursisten verzorgen en een opgave van de noodzakelijke literatuur die gebruikt kan worden als naslagwerk.
_______________________________________________________________________________________
Algemene voorwaarden
2. Voor alle lezingen gelden de volgende voorwaarden.
Kostprijs
Op basis van uw vraag stellen ontvangt u van ons een offerte. Spreker is Rens ten Hagen. Met hem kunt u verder alle afspraken maken die u nodig vindt om van uw feestje een groot feest te maken.
De overige voorwaarden staan in de offerte.
_______________________________________________________________________________________
Algemene voorwaarden
3. Voor alle artikelen gelden de volgende voorwaarden.
Kostprijs
Een artikel kost per A4 € 175,-. Dit is onafhankelijk van plaatsing in een prive dan wel een openbare uitgave. Het maken en mee publiceren van foto's kost € 80,- per foto, onafhankelijk van het aantal foto's dat nodig is om tot een goede keuze te komen. Reiskosten voor het maken van de foto(s) worden separaat in rekening gebracht.
De overige voorwaarden staan in onze offerte.
_______________________________________________________________________________________
Algemene voorwaarden
4. Voor alle producten van DoCiel Webcontent gelden de volgende voorwaarden.
Kostprijs
Een eenvoudige webpagina kost per screen 1024*768" € 495,-. Dit is onafhankelijk van plaatsing in een privé dan wel een openbare domein. Het uploaden kan door ons kosteloos verzorgd worden mits wij hiervoor over de juiste domeingegevens kunnen beschikken.
Het maken van de content geschiedt bij u in huis tegen een uurtarief van 89,- euro.
Het maken en mee publiceren van foto's kost € 80,- per foto, onafhankelijk van het aantal foto's dat nodig is om tot een goede keuze te komen. Reiskosten voor het maken van de foto(s) worden separaat in rekening gebracht.
De overige voorwaarden staan in onze offerte.
_______________________________________________________________________________________
Lesgeven en publiceren is een BTW-vrije dienstverlening, mits deze van een algemene aard en omvang is.
Wij kunnen hierover met u van gedachten wisselen voordat u ons een opdracht verstrekt.
webcontent is uitgesloten van het BTW voordeel en loopt via NormPlan