8.6 Duidelijk Spreken
_______________________________________________________________________________________
Duidelijk Spreken voor Raadsleden
 
Een cursus in het duidelijk spreken en goed presenteren in het openbaar.
Voor Raads- en Commissieleden:
  • Zittende Raads- en Commissieleden,
  • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het duidelijk spreken en goed presenteren vanuit zijn of haar positie van Raadslid aan het college, ambtenaren de burger. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het bestuur.
Inhoud:
 • Hoe zit een goede presentatie in elkaar.
 • Hoe spreek ik makkelijk in het openbaar.
 • Logica van stukken.
 • Multimedia gebruik.
 • Spreken voor burger en bühne.
 • Spreken in de Raad
 • Spreken voor hooggeplaatste binnen landelijke en internationale overheden
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter op hun gemak te laten zijn in het presenteren en spreken in het openbaar. Of dat nu in het bejaardenhuis is, de na-schoolse opvang of met Koningsdag als zijne Koninklijke Hoogheid komt. Spreken in het openbaar kan dan met meer gemak, strakkere inhoud en gepaste durf.