8.11 Financiële Basisbegrippen
_______________________________________________________________________________________
Financiële Basisbegrippen voor Raadsleden
 
Het vergaren van basiskennis financiële basisbegrippen.
Voor Raads- en Commissieleden:
    • Zittende Raads- en Commissieleden,
    • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van de basisbegrippen het volledige vakgebied Financiën van de Gemeente. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het begroten, investeren en de exploitatie.
Inhoud:
  • Inkomsten van de gemeente.
  • Uitgaven van de gemeente.
  • Waar gaat de Raad over?
  • Wat is investeren en wat is exploitatie?
  • Hoe beoordeel je een financieel stuk?
  • En, als laatste, wat zeg je hierover en hoe zeg je het als je aan de beurt ben in de Raad?
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in de financiële basisbegrippen en de vraagstukken die daar mee samenhangen. Het resultaat is inzicht in de financiën van de gemeente en van betrokken partijen en instanties.