8.5 Goed Schrijven
_______________________________________________________________________________________
Goed Schrijven voor Raadsleden

Een cursus in het goed schrijven van noodzakelijke gewenste stukken.
Voor Raads- en Commissieleden:
  • Zittende Raads- en Commissieleden,
  • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het Goed Schrijven van stukken vanuit de positie van Raadslid aan het college, ambtenaren de burger. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de meeste zaken binnen het bestuur.
Inhoud:
 • Wat schrijf ik op?
 • Hoe schrijf ik dat op?
 • Welke formele stukken zijn er en hoe ga ik daar mee om?
 • Amendementen
 • Moties
 • Wat mag ik er van verwachten?
 • Hoe stuur ik het proces, nadat het stuk weg is?
 • Wat komt er van terug in de Raad?
 • Hoe communiceer ik daar (wanneer en tegen wie) verder over?
 • De pers (en hoe daar mee om te gaan) wordt daarbij uitdrukkelijk meegenomen.
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in de formele en informele stukken die zij zelf kunnen of willen produceren en het vervolg of gevolg van het schrijven. Het resultaat is inzicht in de procesgang van stukken die zijn zelf produceren en de invloed daarvan op gemeentebestuur, ambtenaren en de burgers.