8.2 Integriteit | Duurzaamheid
_______________________________________________________________________________________
Integriteit voor Raadsleden
Een cursus in integriteit.
Voor Raads- en Commissieleden:
  • Zittende Raads- en Commissieleden,
  • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het begrip integriteit en leert ervaren waar de grenzen liggen en hoe daar mee om te gaan
Inhoud:
 • Wat is integriteit?
 • Hoe ga ik om met niet integer handelen van anderen?
 • Hoe ga ik om met de vragen die mij gesteld worden die de schijn van niet-integer dragen
 • Wat zijn de procedures?
 • Wat zin de gevolgen van niet-integer handelen?
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in het dagelijks werk waarin zij geconfronteerd worden met zaken van (niet-)integer handelen.
Duurzaamheid voor Raadsleden
Een cursus in Duurzaamheid.
Voor Raads- en Commissieleden:
  • Zittende Raads- en Commissieleden,
  • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het begrip duurzaamheid in al zijn verscheidenheid.
Inhoud:
 • Wat is duurzaam?
Milieu
 • Energie
 • Grondstoffen en afval
Maatschappij
 • Groei
 • Inzetbaarheid
 
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden beter hun weg te laten vinden in de formele en informele stukken die zij zelf kunnen of willen produceren en het vervolg of gevolg van het schrijven. Het resultaat is inzicht in de procesgang van stukken die zijn zelf produceren en de invloed daarvan op gemeentebestuur, ambtenaren en de burgers.