8.12 Krachtenveld van de RAAD
_______________________________________________________________________________________
Krachtenveld van de Raad

Een cursus in het herkennen beheren en beheersen en besturen in en van het krachtenveld van de raad.
Voor Raads- en Commissieleden:
    • Zittende Raads- en Commissieleden,
    • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om inzicht te krijgen in het herkennen, beheren en beheersen en besturen van heet krachtenveld van de Raad.
Inhoud:
  • raadsleden binnen het gemeentelijk speelveld
  • raadsleden binnen de overheid
  • raadsleden, gemeente en samenwerkende partijen
Gemeente en politie, justitie, brandweer
Gemeente en zorgpartijen, onderwijs
Gemeente en de provincie
Gemeente en de rijksoverheid
Gemeente en lokale partijen die met een gemeentelijke subsidie zich inzetten voor de gemeente
 
Doel van de cursus is om Raadsleden te leren hoe de verhoudingen zijn, waar verantwoordelijkheden liggen en wie waarvoor be­voegd is. Bestaande en nieuwe relaties kunnen makkelijk worden begrepen en door hen, vanuit de func­tie van raadslid worden aangestuurd. Wie heeft welke taak en wat is daarin de taak van het raads­lid.