3. Lezingen
graphic
Het aanbod van DoCiel Lezingen
Op basis van uw vraag en uiteraard op het thema van uw dag wordt een presentatie voorbereid die daar op aansluit. Naast een duidelijke inhoud kent de presentatie ook een duidelijk interactief karakter. Het gevolg is dat uw gehoor effectief wordt betrokken bij de dag en bij het thema en vooral bij uw boodschap. Voorafgaand aan de lezing wordt deze met u doorgesproken. Wij willen er met u voor zorgen dat uw boodschap helder overkomt zonder dat het op reclame lijkt. En, wij willen dat u er net zo veel plezier aan beleeft als wij.
_______________________________________________________________________________________