8.4 Snellezen
_______________________________________________________________________________________
Snellezen voor Raadsleden

Een cursus in het snel lezen van stukken voor de raad.
Voor Raads- en Commissieleden:
    • Zittende Raads- en Commissieleden,
    • Fractiemedewerkers en andere direct betrokkenen;

van de Gemeenteraden in Nederland
De cursus biedt cursisten de gelegenheid om kennis te nemen van het Snellezen van stukken; er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op het maken van keuzes, wat wel en wat niet lezen en hoe te lezen, samenvatten en vertalen
Inhoud:
  • Wat lees ik wel en wat lees ik niet; hoe maak ik keuzes?
  • Hoe pak ik een (heel dik) rapport of visiedocument aan?
  • Hoe pak ik een R.I.B. (raadsinformatiebrief) aan?
  • Hoe pak ik een voorgenomen collegebesluit aan?
  • Hoe vat ik samen, en wat wordt van mij gevraagd?
  • En, als laatste, wat zeg ik  hierover en hoe zeg ik het als ik aan de beurt ben in mijn Raad?
Doel van de cursus is om Raads- en Commissieleden snel hun weg te laten vinden in de stapels documenten die zij wekelijks tot zich dienen te nemen. Het resultaat is tijdwinst zonder informatieverlies, compactere samenvattingen en minder “voorlezen” als uw raadslid spreekt in de raadsvergadering.